Novinky

žádné záznamy

Na této stránce nejsou nenabízejí zprávy.

Projekt

EUFams II je výzkumný projekt, týkající se evropského práva rodinného a dědického, do kterého jsou zapojeny akademické instituce z různých členských států EU a který je spolufinancován Evropskou komisí. Cílem projektu je zhodnotit fungování a účinnost mezinárodního a evropského rodinného práva, odhalit případné problémy a navrhnout možná zlepšení. Projekt si dále klade za cíl vyvinout společné evropské odborné znalosti a právní povědomí tak, aby bylo zajištěno jednotné, soudržné a důsledné uplatňování evropského rodinného práva, usnadňující přeshraniční pohyb osob v EU.
Tento projekt byl financován EU programem Spravedlnost (2014-2020).
Obsah těchto webových stránek představuje pouze názory autorů a je jejich výhradní odpovědností. Evropská komise nepřijímá žádnou odpovědnost za použití informací, které obsahují.
Datum: 06.12.2022 14:38:37 hodina
zum Seitenanfang/up