Nyheter

Inga poster

Denna sida innehåller inga nyheter.

Projektet

EUFams II är en studie avseende europeisk internationell privaträtt rörande familje- och successionsrättsliga frågor genomförd av akademiska instutitioner från olika EU-medlemsstater och samfinansierad av den Europeiska kommissionen. Projektets syfte är att utvärdera funktionerna och effektiviteten av den internationella och europeiska familjerättens ramverk, avslöja potentiella problem och föreslå möjliga förbättringar. Slutligen syftar det till att utveckla en gemensam europeisk expertis och förståelse för att säkerställa en enhetlig, konsekvent och konsitent tillämpning av europeisk familjerätt för att underlätta gränsöverskridande rörelser av människor inom EU.
Detta projekt har finansierats av the European Union’s Justice Programme (2014-2020)
Denna webbsidas innehålll uttrycker bara författarnas åsikter och är uteslutande deras ansvar. Europeiska kommissionen åtar sig inget ansvar för informationens användning.
Datum: 30.09.2023 19:24:14 h
zum Seitenanfang/up