novinky

žiadne záznamy

Na tejto stránke sa neponúkajú správy.

vyhľadávanie

kód EUFAMS viz. náhľad
názov veci
dátum ..
súd členského štátu
stupeň súdneho konania
návrh na začatie prejudiciálneho konania
predmet
zúčastnený členský štát
štátnu príslušnosť strán
rodinný život vo viacerých členských štátoch, upresnite
bydlisko v štáte súdu
litispendencia
použitý právny nástroj

právny nástroj

právomoc preskúmaná
voľba súdu
uznanie a výkon rozhodnutia
dôkazy vykonané v zahraničí
spolupráca medzi sudcami
voľba práva
rozhodné právo
Sharia
Latinská Amerika
dátum: 30.11.2021 18:18:59 hodina
zum Seitenanfang/up